Línies de recerca

Vidres metàl·lics


El grup treballa en l’estudi de les propietats mecàniques i termodinàmiques d'aliatges metàl·lics obtinguts per solidificació ràpida.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2005 UPC